Publicaties voor kernwoord

1–20 van 32
Statenbijbel

Standaardtaal kwam pas op in achttiende eeuw