Over Kennislink

Kennislink.nl is dé populair-wetenschappelijke website voor het Nederlandse taalgebied.

Op de website en via andere activiteiten wordt wetenschappelijke informatie op een heldere manier uitgelegd. Kennislink brengt niet alleen recent nieuws uit de wetenschap, maar gaat ook dieper op onderwerpen in via achtergrondartikelen en vakoverstijgende thema’s. Daarin worden onderwerpen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken belicht. In gastcolumns bespiegelen onderzoekers op de wetenschap in de actualiteit of het alledaagse leven. Informatieve grafieken, fotoreportages, film en geluid brengen de wetenschap zo helder mogelijk in beeld en middels discussies en peilingen kunnen de lezers daarop reageren. Agendatips geven een idee van wat er nog meer aan wetenschap in het land te beleven valt. Kennislink bevat ook een grote hoeveelheid artikelen uit populair wetenschappelijke bladen, tijdschriften en webpublicaties. Al deze informatie is snel en eenvoudig te vinden.

Kennislink kent een zestal onderwerpvelden: Leven, Aarde & Heelal; Gezondheid, Hersenen & Gedrag; Mens & Maatschappij; Energie & Milieu; Geschiedenis, Cultuur & Taal; en Techniek & Natuurwetenschappen. De redacteuren van al deze pagina’s zijn specialisten op hun vakgebied.

Kennislink.nl in enkele feiten & cijfers

Wie zijn Kennislink

Kennislinks enthousiaste redactie verzorgt dagelijks interessant nieuws uit de wereld van de wetenschap. Naast nieuwsberichten en dossiers produceert de redactie ook achtergrondartikelen voor partners en strikken de verschillende vakredacteuren onderzoekers voor inside-reportages uit de wetenschap.

Kennislink is een uitgave van de Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie (NCWT). De activiteiten van NCWT worden mogelijk gemaakt door inhoudelijke en/of financiële bijdragen van onder andere het publiek, het bedrijfsleven, vanuit fondsen en het ministerie van OCW. Kennislink wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van de Nederlandse universiteiten, wetenschappelijke organisaties en een groot aantal andere partijen op het gebied van wetenschap en techniek.

Sinds haar onlinegang op 15 april 2002 is Kennislink met inmiddels 330.000 bezoeken per maand uitgegroeid tot de meest bezochte populair-wetenschappelijke website in het Nederlandse taalgebied.